Goście zobowiązani są do:

  • utrzymywania  wynajmowanego lokalu w stanie zastanym – czyli klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych  z jego winy,
  • zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności niezakłócania spokojnego pobytu innych gości i przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00,
  • bezwzględnego nie używania w pokojach (ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe)  grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju  (nie dotyczy to golarek, ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych)
  • stosowania się do zakazu palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach obiektu,

Zastrzegamy sobie prawo do:

  • zmiany cen w wybranych okresach,
  • nie ponoszenia odpowiedzialności  za pozostawione mienie, ich utratę lub uszkodzenie tj. parkujące samochody oraz pozostawione w  pokojach pieniędze, papiery wartościowe, kosztowności, inne rzeczy i przedmioty wartościowe  lub mające wartość naukową lub artystyczną,
  • odmowy dalszego świadczenia usług Gościom , którzy nie przestrzegają zobowiązań,
  • odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył warunki wynajmu wyrządzając szkodę w mieniu domu wypoczynkowego  lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w domu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania „Wyspy Kaszubskiej”.

Pobyt zwierząt oraz przebywanie osób trzecich tj. osób nie wynajmujących możliwy  tylko  po wcześniejszym uzgodnieniu.
W cenę nie wchodzą dodatkowe, nieobowiązkowe koszty, takie jak  np. węgiel do grilla.
Regulamin wypożyczenia oraz korzystania z  rowerów oraz sprzętu wodnego  wraz  z umową udostępniamy Gościom w dniu przyjazdu lub wysyłamy na wskazany adres e-mailowy.
Wszystkie nasze usługi opodatkowane są  stawką VAT  wliczoną w  uzgodnioną cenę.

Brzmi surowo i drogo? Hmm…wobec tego my nie będziemy kasować za ręczniki, pościel, sprzątanie końcowe, prąd  czy często  szeroko opisywane inne media” wg. wskazań licznika”, a pozostałe warunki  proszę  zaakceptujcie, bo cóż to byłaby za Wyspa gdyby panował na niej chaos 🙂